علوی تبار: هاشمی پیروز انتخابات است/ برای پیشبرد فرایند دموکراتیزاسیون، فقط جنبش اجتماعی کافی نیست

علوی تبار: هاشمی پیروز انتخابات است/ برای پیشبرد فرایند دموکراتیزاسیون، فقط جنبش اجتماعی کافی نیست
جنبش راه سبز
جنبش راه سبز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

جرس: علیرضا علوی تبار معتقد است امتحان پس دادن جریان راست رادیکال در هشت سال گذشته، دلیل اصلی ناکامی اصولگرایان در برابر هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری آتی خواهد بود.

این فعال اصلاح طلب همچنین تاکید کرد که "نیروهای دموکراسی خواه می دانند برای پیشبرد فرایند دموکراتیزاسیون در ایران، فقط جنبش اجتماعی کافی نیست. بهترین راه این است که جنبش اجتماعی در کنار بهبودخواهی حکومتی قرار بگیرد. بنابراین وجود جریان تحول خواه در درون حکومت را به نفع دموکراسی در ایران تلقی می کنند

.

"

 

منابع خبر
راست رادیکال این بار حریف هاشمی نمی شود ندای سبز آزادی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲