عکس/ رئیسی در جایگاه ارباب رجوع دادگاه

جهان نیوز - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه صبح امروز چهارشنبه (۲۰ شهریور) به صورت سرزده از مجتمع قضایی شهید مطهری بازدید کرد

منابع خبر
عکس/ رئیسی در جایگاه ارباب رجوع دادگاه جهان نیوز - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸