کاهش بی سابقه نرخ تمایل به ازدواج در زنان کره جنوبی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- اداره آمار کره جنوبی از کاهش شدید شمار زنان مایل به ازدواج در سال گذشته میلادی در مقایسه با دهه گذشته خبر داد

منابع خبر
کاهش بی سابقه نرخ تمایل به ازدواج در زنان کره جنوبی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸