روسای۷ کمیته تخصصی در ستاد هدفمندی یارانه‌ها

رؤساى 8 كميته تخصصى ‌ستاد هدفمندى يارانه‌ها منصوب شدند
خبرگزاری فارس
ایلنا -

معاون اول رئیس جمهور در این احکام محمدنجار، محرابیان، محصولی حسینی، خلیلیان، میر کاظمی،غضنفری، فرزین و مرادی را به این سمت‌ها منصوب کرد. ایلنا: محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور طی احکام جداگانه ای روسای کمیته های حمل و نقل، صنعت و معدن، تامین اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، انرژی، توزیع، تنظیم بازار و اصناف، دبیر ستاد و کمیته اطلاع‌رسانی ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها را منصوب کرد. به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با حکم معاون اول رئیس‌جمهور؛ مصطفی محمدنجار، علی اکبر محرابیان، صادق محصولی، سید شمس‌الدین حسینی، صادق خلیلیان، سید مسعود میرکاظمی، مهدی غضنفری، محمدرضا فرزین و بهروز مرادی به ترتیب به سمت ریاست کمیته حمل‌و نقل، کمیته صنعت و معدن، کمیته تامین اجتماعی، کمیته اقتصادی، کمیته کشاورزی، کمیته انرژی، کمیته توزیع، تنظیم بازار و اصناف، دبیر ستاد و کمیته اطلاع رسانی ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها منصوب شدند. متن کامل احکام به شرح زیر است: جناب آقای مهندس مصطفی محمدنجار سلام علیکم بدینوسیله جنابعالی را به سمت ریاست کمیته حمل و نقل ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها منصوب می‌نمایم تا با همکاری وزارت راه و ترابری و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نسبت به اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید. مقتضی است در این خصوص از دانش و مدیریت کلیه مدیران و کارشناسان دستگاههای مربوطه استفاده نمایید.

"معاون اول رئیس جمهور در این احکام محمدنجار، محرابیان، محصولی حسینی، خلیلیان، میر کاظمی،غضنفری، فرزین و مرادی را به این سمت‌ها منصوب کرد"امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید. ۱ـ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در چارچوب بسته‌های سیاستی حمل و نقل درون شهری و برون شهری (جاده‌ای ـ هوائی ـ ریلی ـ دریایی) مصوب کارگروه تحولات اقتصادی. ۲ـ تشکیل و ساماندهی کمیته‌های استانی و شهرستانی هدفمند کردن یارانه‌ها توسط استانداران. ۳ـ نظارت و پایش مستمر حمل و نقل درون شهری و برون شهری و ارائه گزارشات لازم به ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و تهیه دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های تخصصی و ابلاغ آن به دستگاه‌های دیگر ذیربط. ۴ـ رفع تنگناها و مشکلات احتمالی اجرای قانون در بخش حمل و نقل (درون شهری و برون شهری، ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی) ۵ـ اجرای مصوبات ستاد و همکاری با کلیه کمیته‌های ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها.

۶ـ نظارت مستمر بر قیمت خدمات حمل‌و نقل درون شهری و برون شهری مطابق با مصوبات کارگروه تحولات اقتصادی. ۷ـ طراحی و اجرایی نمودن روش‌های مدیریت هوشمند کنترل در صنعت حمل و نقل با استفاده از فن‌آوری و روشهای مدیریتی جدید. ۸ـ نظارت مستمر بر سهمیه‌های بنزین و نفت گاز در صنعت حمل و نقل کشور و رفع مشکلات احتمالی. ۹ـ نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی) بار و مسافر کشور در چارچوب مصوبات کارگروه تحولات اقتصادی. ۱۰ـ بکارگیری تمامی ظرفیت حمل ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی کشور با اولویت حمل و نقل ریلی.

"مقتضی است در این خصوص از دانش و مدیریت کلیه مدیران و کارشناسان دستگاههای مربوطه استفاده نمایید"۱۱ـ بررسی و پایش مستعد وضعیت حمل و نقل روستایی و ارائه راهکارهای مناسب درخصوص سازمان و توسعه آن. ۱۲ـ تهیه طرح‌ها و برنامه‌های حمل و نقل و ترافیکی به منظور مدیریت بهینه عرضه و تقاضا در حمل و نقل درون‌شهری و برون شهری. جناب آقای مهندس علی اکبر محرابیان سلام علیکم بدینوسیله جنابعالی را به ریاست کمیته صنعت و معدن ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها منصوب می نمایم. مقتضی است با همکاری وزارت تعاون و وزارت بازرگانی و وزارت نفت، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی اخذ مشارکت کلیه نهادهای صنفی و صنعتگران پرتلاش کشور در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید. امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام امور موفق باشید.

۱ . اجرای قانون هدفمد کردن یارانه‌ها در چارچوب بسته حمایتی صنعت و معدن مصوب کارگروه تحولات اقتصادی و مصوبات ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها ۲. تعامل و همفکری با کلیه نهادهای صنعتی و صنعتگران کشور در اجرای بهینه قانون ۳.بسترسازی منظور افزایش تولید و ایجاد کسب‌وکارهای جدید صنعتی در کشور با اجرای بسته صنعت و معدن ۴. مدیریت و ارائه مشاوره به کلیه صنعتگران درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای طرحهای مصوب کارگروه تحولات اقتصادی ۵.همکاری و همفکری با کلیه کمیته‌های ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای مصوبات ستاد ۶. سازماندهی کلیه توان مدیریتی و کارشناسی وزارت صنایع و معادن وزارت تعاون و بازرگانی و مسکن و شهرسازی ، وزارت نفت و بانک مرکزی در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها ۷.

"1ـ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در چارچوب بسته‌های سیاستی حمل و نقل درون شهری و برون شهری (جاده‌ای ـ هوائی ـ ریلی ـ دریایی) مصوب کارگروه تحولات اقتصادی"نظارت، پایش و کنترل مستمر تولید و قیمت محصولات صنایع کشور مطابق با مصوبات کارگروه تحولات اقتصادی ۸.نظارت مستمر بر سهمیه نفت گاز بخش صنعت و رفع مشکلات احتمالی ۹.با استفاده از ساختارهای قانونی و رسمی کشور پیگیری برای تامین زیرساخت‌های صنعتی و معدنی کشور، به ویژه تامین گاز واحدهای فاقد گاز جناب آقای مهندس صادق محصولی سلام علیکم بدینوسیله جنابعالی را به ریاست کمیته تامین اجتماعی ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها منصوب می‌نمایم. مقتضی است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و درمان وکار و امور اجتماعی و اخذ مشارکت کلیه مدیران، اندیشمندان و صاحبنظران حوزه تامین اجتماعی در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید. امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام امور موفق و موید باشید. ۱.اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در چارچوب بسته سیاستی تامین اجتماعی و یاز توزیع منابع مصوب کارگروه تحولات اقتصادی و ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها ۲.سازماندهی کلیه توان مدیریت و کارشناسی وزارتخانه‌ها، رفاه و تامین بهداشت و درمان و کار و امور اجتماعی در اجرای بهینه قانون ۳.همکاری و همفکری با کمیته‌های ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها ۴.بسته سازی بمنظور توسعه تامین اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن کلیه آحاد جامعه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۵.نظارت مستمر بر بازار خدمات بیمه‌های اجتماعی، بهداشت و درمان همزمان با اجرای قانون ۶.نظارت و پایش مستمر بازار کار و رع تنگناها و مشکلات احتمالی جناب آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی سلام علیکم بدینوسیله جنابعالی را به ریاست کمیته اقتصادی ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها منصوب می نمایم. مقتضی است با همکاری بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارتخانه‌ها، نفت، نیرو و بازرگانی و اخذ مشارکت کلیه صاحبنظران اقتصادی کشور در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید.

امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام امور موفق و موید باشید. ۱.اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در چارچوب بسته سیاستهای پولی و بازتوزیع منابع مصوب کارگروه تحولات اقتصادی و مصوبات ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها ۲. مدیریت و نظارت بر بانکهای کشور با مشارکت بانک مرکزی در پرداخت یارانه‌ها خانوارها و پرداخت یارانه سود تسهیلات، کمک ‌های جبرانی و وجوه اداره شده واحدهای تولیدی کشور در چارچوب بسته‌های حمایتی و سیاستی مصوب کارگروه تحولات اقتصادی ۳ . پایش مستمر نظام بانکی با مشارکت بانک مزکزی به منظور حفظ ارزش پول، کنترل تورم و ارائه اعتبارات بانکی در چارچوب مصوبات کارگروه تحولات اقتصادی ۴. تدوین ساز و کار گردش مالی و افتتاح حسابها و تامین مالی سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها از طریق ساز و کارهای خزانه‌داری و اخذ منابع از وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) ، وزارت نیرو (شرکت‌های تابعه) و وزارت بازرگانی (شرکت بازرگانی دولتی) و دیگر دستگاه‌های مرتبط ۵.سازماندهی کلیه توان مدیریتی و کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در اجرای بهینه قانون ۶.تعامل و همفکری با کلیه صاحبنظران اقتصادی و مدیران اقتصادی کشور در اجرای بهینه قانون ۷.همکاری و همفکری با کمیته‌های ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای مصوبات ستاد ۸.هدایت وجوه بازتوزیع منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها جناب آقای دکتر صادق خلیلیان سلام علیکم بدینوسیله جنابعالی را به ریاست کمیته کشاورزی ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها منصوب می نمایم.

"2ـ تشکیل و ساماندهی کمیته‌های استانی و شهرستانی هدفمند کردن یارانه‌ها توسط استانداران"مقتضی است با همکاری و اخذ مشارکت کلیه نهادهای صنفی و کشاورزان پرتلاش در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید. امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام امور موفق و موید باشید. ۱. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در چارچوب بسته حمایتی کشاورزی مصوب کاگروه تحولات اقتصادی و مصوبات ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها ۲. تعامل و همفکری با کلیه نهادهای صنعتی و کشاورزان کشور در اجرای بهینه قانون ۳.بسترسازی به منظور افزایش تولید و ایجاد کسب و کارهای جدید در بخش کشاورزی کشور با اجرای قانون ۴.

مدیریت ارائه مشاوره به کلیه کشاورزان کشور در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی و آب کشاورزی و اجرای طرحهای مصوب بسته کشاورزی کارگروه تحولات اقتصادی ۵. همکاری و همفکری با کلیه ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای مصوبات ستاد ۶. سازماندهی کلیه توان مدیریتی و کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی تعاون و بازرگانی در اجرای قانون ۷. نظارت مستمر بر سهمیه نفت گاز و سایر فرآورده‌های بخش کشاورزی و رفع مشکلات احتمالی ۸. ارائه مستمر آمار انواع تولیدات بخش کشاورزی و پایش مستمر آن به مراجع ذیربط ۹.

"3ـ نظارت و پایش مستمر حمل و نقل درون شهری و برون شهری و ارائه گزارشات لازم به ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و تهیه دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های تخصصی و ابلاغ آن به دستگاه‌های دیگر ذیربط"طراحی و اجرای روش جدید حمایت از کشت گندم مطابق با بسته سیاستی گندم، آرد و نان جناب آقای دکتر سید مسعود میر کاظمی سلام علیکم بدینوسیله جنابعالی را به ریاست کمیته انرژی ستادهدفمند کردن یارانه ها منصوب می نمایم. مقتضی است با همکاری وزارت نیرو و اخذ مشارکت کلیه مدیران ، اندیشمندان و متخصین حوزه انرژی کشور در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر در انجام امور موفق و موید باشید . ۱. اجرای قانو ن هدفمند کردن یارانه‌ها در چارچوب بسته‌های سیاستی تعرفه حامل‌های انرژی ، برق و آب مصوب کار گروه تحولات اقتصادی و ستاد هدفمند کردن یارانه ها ۲. سازماندهی کلیه توان مدیریتی وکارشناسی وزارتخانه‌های نفت و نیرو در اجرای قانون ۳.

مدیریت و ارائه مشاوره به مردم و بنگاه‌های کشور در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای طرح‌های بسته‌های سیاستی و حمایتی مصوب کا رگروه تحولات اقتصادی ۴. همکاری و همفکری به منظور ایجاد کسب و کار های جدیدد در بخش انرژی کشور با اجرای قانون ۵. بستر سازی به منظور ایجاد کسب و کار‌های جدید در بخش انرژی کشور با اجرای قانون ۶. نظارت مستمر بر قمیت و تولید بنگاه های تولیدی ( پالایشگاه ـ پتروشیمی ـ نیروگاه) در زمان اجرای قانون در چارچوب مصوبات کار گروه تحولات اقتصادی ۷. نظارت مستمر بر سهمیه نفت سفید و گاز مایع ونفت گاز با همکاری ستاد سوخت استان‌ها و وزارت بازرگانی ۸.

"4ـ رفع تنگناها و مشکلات احتمالی اجرای قانون در بخش حمل و نقل (درون شهری و برون شهری، ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی) ۵ـ اجرای مصوبات ستاد و همکاری با کلیه کمیته‌های ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها"مراقبت از چگونگی توسعه ظرفیت های تولید انرژی و اطمینان از تامین تقاضای سنوات آتی جناب آقای دکتر مهدی غضنفری سلام علیکم بدینوسیله جنابعالی را به ریاست کمیته توزیع، تنظیم بازار و اصناف ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها منصوب می‌نمایم. مقتضی است با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن، تعاون، جهاد کشاورزی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و اخذ مشارکت کلیه مجاع صنفی کشور در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید. امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) در انجام امور موفق و مؤید باشید. ۱ـ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در چارچوب بسته‌های سیاستی مدیریت بازار و نظارت بر آن، آرد و نان، حمایت از اصناف و صادرات غیرنفتی. ۲ـ نظارت و پایش مستمر بازار کالاها و خدمات با استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های فوق‌الذکر.

۳ـ بکارگیری کلیه اطلاعات تولیدی و کارشناسی وزارتخانه‌های فوق‌الذکر در اجرای بهینه قانون. ۴ـ همکاری و همفکری با کلیه کمیته‌های ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای مصوبات ستاد. ۵ـ مدیریت و ارائه مشاوره به بازرگانان و واردکنندگان و صادرکنندگان و اصناف کشور در اجرای قانون. ۶ـ اصلاح و نظارت مستمر بر تعرفه‌ها و سازوکارهای گمرکی کشور مطابق با شرایط جدید ناشی از اجرای قانون. ۷ـ تنظیم بازار کالاها و خدمات کشور با استفاده از ذخیره‌سازی، کنترل قیمت، مدیریت واردات و صادرات و اطلاع‌رسانی منسجم و هدفمند.

"6ـ نظارت مستمر بر قیمت خدمات حمل‌و نقل درون شهری و برون شهری مطابق با مصوبات کارگروه تحولات اقتصادی"۸ـ انجام گشتهای تلفیقی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی. ۹ـ تهیه طرح نوسازی و بهسازی زیرساختهای لجستیکی و توزیع کالا و پیگیری برای اجرای آن در خلال سالهای اجرای قانون. جناب آقای دکتر محمد رضا فرزین سلام علیکم بمنظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در چارچوب مصوبات و بسته‌های حمایتی کار گروه تحولات اقتصادی جنابعالی را بعنوان دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها منصوب می نمایم. مقتضی است در چارچوب شرح وظایف ابلاغی ستاد نسبت به اجرایی نمودن قانون اقدام نمایید . امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر بهروز مرادی سلام علیکم بدینوسیله جنابعالی را به سمت کمیته اطلاع رسانی ستاد هدفمند کردن یارانه ها منصوب می نمایم. مقتضی است با همکاری وزارت ارشاد اسلامی و روابط عمومی های دستگاه‌ها ، صدا و سیما و کلیه نهاد‌های اطلاع رسانی کشور در اطلاع رسانی شفاف و به موقع در اجرای وظایف ذیل اقدام نمایید . امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) در انجام امور موفق و موید باشید . ۱. برنامه ریزی در خصوص اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی در چارچوب مصوبات کار گروه تحولات اقتصادی و ستاد هدفمندی یارانه‌ها ۲.

سازماندهی کلیه دستگاه‌های اطلاع رسانی دولت در امر اطلاع رسانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مدیریت کلیه اخبار و طالاعات ارسالی اجرای قانون به رسانه ها جریاد و مطبوعات کشور ۳.اخذ نظارت و دیدگاه های مردم و فعالات اقتصادی کشور در خصوص تنگناها و مشکلات اجرای قانون ۴.اخذ نظارت ودیدگاه‌های مردم و فعالات اقتصادی کشور در خصوص تنگناها و مشکلات اجرای قانون ۵.نظارت و ایجاد هماهنگی در اطلاع رسانی اجرای قانون توسط روابط عمومی ها، مسئولین دولتی از طریق صدا و سیما و جراید

منابع خبر
روسای۷ کمیته تخصصی در ستاد هدفمندی یارانه‌ها ایلنا -
روسای۷ کمیته تخصصی در ستاد هدفمندی یارانه‌ها ایلنا -
رؤسای ۸ کمیته تخصصی ‌ستاد هدفمندی یارانه‌ها منصوب شدند خبرگزاری فارس -
روسای ۷ کمیته تخصصی در ستاد هدفمندی یارانه ها منصوب شدند خبرگزاری مهر -