سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده

خبرگزاری میزان -

سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد آغاز شد

منابع خبر
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده خبرگزاری میزان -