اسامی قربانیان حادثه سیل در البرز

فردا - ۲۹ تیر ۱۳۹۴

فارس: اسامی قربانیان حادثه سیل در استان البرز منتشر شد که به شرح زیر می باشد.

قربانیان حادثه عبارتند از:
۱ - حسین درخانی
۲ - مریم تقی‌خانی
۳ - زهر ملا‌حسینی
۴ - فرشاد گل‌محمدی
۵ - نیلوفر گل‌محمدی
۶ - خانم مجهول‌الهویه احتمالا تبعه افغانستان

منابع خبر
اسامی قربانیان حادثه سیل در البرز عصر ایران - ۲۹ تیر ۱۳۹۴