اولین تصویر گرفته شده از سطح زمین

اولین تصویر گرفته شده از سطح زمین

فردا
آفتاب - ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
منابع خبر