زمزمه‌های قانونی شدن "مواد مخدر" در افغانستان

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

وزیر بهداشت و درمان افغانستان با پیشنهاد قانونی شدن کشت و خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان گفت که از این طریق عواید این تجارت به جیب مافیا نخواهد رفت و کشاوزران نیز سود بیشتری می‌برند

منابع خبر