رئیس دانشگاه خواجه نصیر: دخالت حراست در موضوعاتی نظیر حجاب درست نیست / /با بگیر و ببند مشکل فرهنگ حل نمی شود

اگر مانیفست همچنان دارای همان قدرت برانگیختن، شوراندن و شرم‌آگین‌ساختن ماست که در ۱۸۴۸ از آن بهره‌مند بود، بدان سبب است که منازعات میان طبقات اجتماعی قدمتی به اندازه‌ی خودِ تاریخ دارند. مارکس و انگلس این مهم را در قالب ده واژه‌ی متهورانه چنین خلاصه می‌کنند: «تاریخِ تمام جوامعِ تاکنون موجود، تاریخ منازعات طبقاتی بوده است.» از آریستوکراسی فئودالی تا امپراتوری‌های صنعتی‌شده، موتور تاریخ همواره همین منازعه‌ی میان تکنولوژی‌های دائماً زیروروشونده و مناسبات طبقاتیِ رایج بوده است
اخبار روز
پیک ایران - ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

 
دکتر علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه خواجه‌نصیر در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه نباید مباحث فرهنگی در دانشگاه‌ها را حراستی و امنیتی کنیم، گفت: با بگیر و ببند و برخوردهای امنیتی نمی‌توان مسائل فرهنگ در دانشگاه‌ها را حل و در حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها فعالیت کرد. در واقع فعالیت فرهنگی موضوعی است که هر فردی به خصوص اعضای هیأت علمی باید از خود شروع کنند و در این عرصه مشارکت داشته باشند.

به گفته وی، در خصوص برخورد حراستی در امور فرهنگی دانشگاه‌ها اگر موضوعی نظیر حجاب را مطرح می‌کنیم ما برای رعایت این موضوع در دانشگاه‌ها یکسری مقررات داریم که موظف به رعایت آن هستیم اما فراتر از آن اگر بخواهیم نظرات خود در این حوزه را از طریق حراست در دانشگاه اعمال کنیم، این درست نیست. در حال حاضر برخی چنین توقعی دارند و فکر می‌کنند که وظیفه حراست است که در حوزه مباحث فرهنگی دانشگاه‌ها وارد و آن را ساماندهی کنند در حالی که به نظر من این توقع درست نیست چرا که حراست شرح و وظایف مشخص و قانونی دارد که باید آن را انجام دهند و فراتر از آن نمی‌تواند کاری را انجام دهد.

منابع خبر