۴۷ زندانی ایران در کویت وارد اصفهان شدند

کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد
خدمت
تابناک -

با پیگیری‌ها و مذاکرات به عمل آمده طی دو سال گذشته از سوی وزارت امور خارجه، ۴۷ زندانی ایرانی که تحت عناوین مختلف در کویت زندانی بودند جهت گذراندن ادامه مجازات حبس خود به ایران انتقال یافتند

منابع خبر
۴۷ زندانی ایران در کویت وارد اصفهان شدند تابناک -
کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد جهان نیوز -
کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد تابناک -
آزادی ۴۷ زندانی ایرانی در کویت و تحویل آنها به ایران پیک ایران -
کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد خدمت -
کویت ۴۷ شهروند ایرانی زندانی را به ایران تحویل داد رادیو فردا -
انتقال ۴۷ شهروند ایرانی زندانی در کویت به ایران رادیو فردا -
کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد تابناک -
کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد الف -
کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد خبرگزاری فارس -
کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد عصر ایران -
کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد آفتاب -