۴۷ زندانی ایران در کویت وارد اصفهان شدند

کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد
خدمت
تابناک - ۸ خرداد ۱۳۹۵

با پیگیری‌ها و مذاکرات به عمل آمده طی دو سال گذشته از سوی وزارت امور خارجه، ۴۷ زندانی ایرانی که تحت عناوین مختلف در کویت زندانی بودند جهت گذراندن ادامه مجازات حبس خود به ایران انتقال یافتند

منابع خبر
کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد جهان نیوز - ۸ خرداد ۱۳۹۵
کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد خبرگزاری فارس - ۸ خرداد ۱۳۹۵
کویت ۴۷ زندانی را به ایران تحویل داد عصر ایران - ۸ خرداد ۱۳۹۵