تجمع کارگران شرکت “متانیر” در تهران

هرانا -

خبرگزاری هرانا – طی روز جاری، جمعی از کارگران شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر)، در اعتراض به تعدیل کارگران این شرکت و عدم رسیدگی به مطالباتشان، . . .

نوشته تجمع کارگران شرکت “متانیر” در تهران اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر
تجمع کارگران شرکت “متانیر” در تهران هرانا -