دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نهایی شد/ سال ۹۱مبنای قیمت‌گذاری جدید

خبرگزاری فارس - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

عضو شورای رقابت با تشریح جزئیات جلسه عصر امروز این شورا گفت: در این جلسه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نهایی گردید و برای ۵ خودروی پر تیراژ یک شاخص مشخص قیمت‌گذاری تعیین و برای سایر خودروها نیز شاخص‌های قیمت‌گذاری مناسب تدوین شد

منابع خبر
دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نهایی شد جهان نیوز - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نهایی شد عصر ایران - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
تدوین دستورالعمل نهایی قیمت خودرو بر پایه فروردین ۹۱ باشگاه خبرنگاران - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲