تردید دموکرات های آمریکا درباره نتایج دیدار ترامپ و کیم

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران - ایرنا - " برنی سندرز " سناتور دموکرات و از نامزدهای انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از سیاست های ترامپ بویژه در عرصه خارجی گفت که ترامپ از زمان به قدرت رسیدن، وزارت خارجه را تضعیف کرده است

منابع خبر
تردید دموکرات های آمریکا درباره نتایج دیدار ترامپ و کیم خبرگزاری جمهوری اسلامی -