قاضی سراج: خاوری به دادگاه وکیل معرفی کرد

الف - ۲۹ فروردین ۱۳۹۳

رئیس سازمان بازرسی با تشریح آخرین وضعیت پرونده حادثه جمهوری و آب پردیس و رد مال مه آفرید گفت: محاکمه محمود خاوری با توجه به اینکه وی وکیل معرفی کرده ، دیگر به صورت غیابی نخواهد بود.به گزارش مهر، ناصر سراج درباره محاکمه خاوری اظهار داشت: هر زمان محاکمه وی آغاز شود در خصوص آن اطلاع رسانی خواهد شد. این متهم به دادگاه وکیلی را معرفی کرده که با توجه به معرفی وکیل محاکمه و رای به صورت غیابی نخواهد بود.وی درباره حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری و مرگ دو زن در جریان آن نیز گفت: تحقیقات در این پرونده تمام شده و پرونده را همراه گزارش سازمان بازرسی به دادستانی، وزارت کشور و شورای شهر فرستادیم. رئیس سازمان بازرسی در خصوص ماجرای آب پردیس که باعث مسمومیت تعداد زیادی از ساکنان این شهر شد نیز اظهار داشت: تحقیقات در این زمینه تمام نشده و با توجه به اینکه گزارشات محرمانه است اجازه نداریم آن را منتشر کنیم.خبرنگاری پرسید "شنیده می شود حکم اعدام مه آفرید اجرا نخواهد نشد این موضوع صحت دارد؟" که سراج در پاسخ گفت: هر حکمی صادر و قطعی شود اجرا می شود. وضعیت رد مال مه آفرید نیز تا کنون خیلی خوب پیش رفته تا بعد ببینیم چه می شود.

منابع خبر
قاضی سراج: خاوری به دادگاه وکیل معرفی کرد جنبش راه سبز - ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
خاوری به دادگاه وکیل معرفی کرد آفتاب - ۲۹ فروردین ۱۳۹۳