یخچال فریزر معیوب عامل آتش سوزی برج گرنفل لندن

یخچال فریزر معیوب، علت آتش‌سوزی برج گرنفل لندن
عصر ایران
جام جم - ۲ تیر ۱۳۹۶

سایت روزنامه ایندیپندنت گزارش داد: آتش سوزی برج گرنفل لندن از یک یخچال فریزر معیوب آغاز شد و با سرایت به روکش های آلومینیومی قابل اشتعال این بنا، به سایر طبقات سرایت کرد

منابع خبر