اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به حقوق معوقه
جنبش راه سبز
اخبار روز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

از روز ۲۵/۲/۱٣۹۲ کارگران نیشکرهفت تپه جهت دستیابی به حقوق و اجرای طبقه بندی مشاغل دست به اعتصاب زده اند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تهران و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران ضمن همبستگی با این کارگران، اعلام می دارد که متاسفانه هنوز قول های داده شده به رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مبنی بر پرداخت ۲.۵ سال معوقه های آنان به دست فراموشی سپرده شده است. امیدواریم که رهبران اعتصاب ضمن هوشیاری و همبستگی در حین مذاکرات آنچنان تدابیری را اتخاذ کنند که به خواستهای خود دست یابند.
با آرزوی موفقیت برای کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه از کلیه کارگران و سندیکاهای کارگری می خواهیم که به این اعتصابیون در راه تحقق خواستهای کارگریشان کمک کنند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تهران
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:.

منابع خبر
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه اخبار روز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲