مصدومیت ۴ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

هرانا - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

خبرگزاری هرانا – طی روز گذشته و امروز، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۴ کارگر در شهرهای شوش و کاشان دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت . . .

نوشته مصدومیت ۴ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر