تجهیز ۲۰۰ «پلیس ۱۱۰» به لباس دوربین‌دار

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از تجهیز۲۰۰ نفر از مأموران پلیس ۱۱۰ به لباس دوربین‌دار خبر داد

منابع خبر