تجهیز ۲۰۰ «پلیس ۱۱۰» به لباس دوربین‌دار

جهان نیوز -

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از تجهیز۲۰۰ نفر از مأموران پلیس ۱۱۰ به لباس دوربین‌دار خبر داد

منابع خبر
تجهیز ۲۰۰ «پلیس ۱۱۰» به لباس دوربین‌دار جهان نیوز -