لبنان عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه را محکوم کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل

بیروت - ایرنا - وزارت خارجه لبنان ضمن محکوم کردن عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه ، این اقدام را تجاوز به کشور دوست سوریه و اشغال خاک آن برشمرد

منابع خبر
لبنان عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه را محکوم کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل