بررسی طرح انتقال پایتخت در مجلس

جهان نیوز -

بررسی طرح انتقال پایتخت و نشست با وزیران صنعت، معدن، تجارت، کشور، نیرو و اطلاعات در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در این هفته قرار دارد.

منابع خبر
بررسی طرح انتقال پایتخت در مجلس جهان نیوز -
بررسی طرح انتقال پایتخت در مجلس فردا -
بررسی طرح انتقال پایتخت و جرم سیاسی در مجلس تابناک -