بررسی طرح انتقال پایتخت در مجلس

جهان نیوز - ۲۸ دی ۱۳۹۲

بررسی طرح انتقال پایتخت و نشست با وزیران صنعت، معدن، تجارت، کشور، نیرو و اطلاعات در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در این هفته قرار دارد.

منابع خبر
بررسی طرح انتقال پایتخت در مجلس جهان نیوز - ۲۸ دی ۱۳۹۲