ارشاد پسر جهانگیرشاه "قهوه تلخ" را سانسور کرد: شبیه یکی از مقامات دولت بود!

ارشاد پسر جهانگیرشاه "قهوه تلخ" را سانسور کرد: شبیه یکی از مقامات دولت بود!  (۱۵ نظر)
عصر ایران
عصر ایران - ۳۱ فروردین ۱۳۹۰

 پس از آنکه مهران مدیری اعلام کرد سری بیستم قهوه تلخ بعد از تعطیلات نوروز توزیع خواهد شد و پس از تعطیلات خبری از توزیع این مجموعه نشد، گمانه زنی های مختلفی درباره این تاخیر در رسانه ها مطرح شد

منابع خبر
پسر 'جهانگیرشاه ' کار دست قهوه تلخ داد جهان نیوز - ۳۱ فروردین ۱۳۹۰