اولتیماتوم پلیس درباره عرضه و نگهداری مواد محترقه

فردا -

معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت گفت: مالکان انبار‌هایی که محل خود را به نگهداری و تولید مواد محترقه تبدیل کنند با پلمب و ابطال دائمی جواز مواجه خواهد شد

منابع خبر
اولتیماتوم پلیس درباره عرضه و نگهداری مواد محترقه فردا -