۲ دیدگاه متلک نابودکننده رهبری‌فرد به استقلالی ها درباره شهرآورد ۸۹!

پارس فوتبال - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
منابع خبر