قاچاقچیان گوسفند در آذربایجان غربی ۱۳.۴ میلیارد ریال جریمه شدند

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

ارومیه- ایرنا- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: متهمان پرونده قاچاق گوسفند که قصد انتقال این احشام از طریق مرزهای استان به خارج از کشور را داشتند، در سال جاری به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال جریمه محکوم شدند

منابع خبر
قاچاقچیان گوسفند در آذربایجان غربی ۱۳.۴ میلیارد ریال جریمه شدند خبرگزاری جمهوری اسلامی -