کادر متخلف بیمارستان خمینی شهر از کار برکنار شدند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ آذر ۱۳۹۴

اصفهان - ایرنا- معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه مشترک با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کادر متخلف بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر از کار برکنار شدند.

منابع خبر
کادر متخلف بیمارستان خمینی شهر از کار برکنار شدند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ آذر ۱۳۹۴