عذاب سوریه قرار است ادامه پیدا کند

هر یک از این لحظات تاریخی در خود دارند که باید ثبت شود و ماندگار بماند و آنوقت شهردار ما در خدمت سودا و سرمایه دو سر این خیابان را، دو سر این گذر فرهنگی را و دو میدان مهم این شهر را بدل کرده است به مگامال. متر به متر آن را گز کرده و فروخته است. به راستی غیرت شهروندان استانبولم آرزوست که نگذاشتند خاطره های شهرشان را مگامالهای سلطان عثمانی لگدمال کند
اخبار روز
دیپلماسی ایرانی - ۱ مهر ۱۳۹۵

در حالت ایده‌آل، مسکو به دنبال چهره‌ای مانند احمد قدیروف در میان مخالفان سنی است (فرمانده‌ای شورشی و مایل به تغییر) تا بازی را تغییر دهد، با حکومت اسد متحد شود و در ازای آن، یک موقعیت تضمین شده برای یک ایالت محلی خودمختار دریافت کند.

منابع خبر
عذاب سوریه قرار است ادامه پیدا کند دیپلماسی ایرانی - ۱ مهر ۱۳۹۵