هشدار همتی نسبت به ریسک زیاد بازار ارز

فردا -

رئیس کل بانک مرکزی نوسانات فعلی بازار ارز را محصول متغیرات سیاسی دانست و نسبت به ریسک زیاد بازار ارز به مردم هشدار داد

منابع خبر
هشدار همتی نسبت به ریسک زیاد بازار ارز فردا -