وحدت حوزه و دانشگاه حاصل عمر شهید مفتح بود

عکس یادگاری روحانی باخانواده شهید مفتح
فردا
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ آذر ۱۳۹۲

شهرری-ایرنا- حجت الاسلام محمد هادی مفتح فرزند شهید دکتر محمد مفتح گفت: اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه حاصل تلاش و عمر پدرم بود.

منابع خبر
وحدت حوزه و دانشگاه حاصل عمر شهید مفتح بود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ آذر ۱۳۹۲
قاتل شهید مفتح (ره) جهان نیوز - ۲۸ آذر ۱۳۹۲