اسلام هرگز نخواسته که ازدواج موقت وسیله‌ای برای خوش گذراندن عده‌ای شود

اسلام هرگز نخواسته كه ازدواج موقت وسيله‌ای برای خوش گذراندن عده‌ای شود
آفتاب
خبر آنلاین -

جامعه > خانواده  - ایلنا نوشت:  رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک معتقد است: قوانین نباید به گونه‌ای تصویب شوند که امکان سوء‌استفاده از آن وجود داشته باشد و احتمالا به خاطر همین مساله است که لایحه حمایت از خانواده همچنان در مجلس باقی مانده و به تصویب نهایی نرسیده است. حسن روحانی گفت: لایحه حمایت از خانواده، لایحه بسیار مهم و حساسی است بنابراین مجلس باید تلاش کند که برای تصویب این لوایح دقت نظر کافی را به کار ببرد. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تصریح کرد: مسائل مطرح شده در لایحه حمایت از خانواده، جزء مسائلی به حساب می‌آید که در جامعه حساسیت خاص و ویژه‌ای نسبت به آنها وجود دارد، بنابراین باید مجلس هم با حساسیت لازم پیگیر این لایحه باشد. او ادامه داد: نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است این است که نحوه اجرای قانون بسیار مهم است، یعنی در مواردی مشاهده می‌شود که قانون و مقررات موجود، مناسب است اما نحوه اجرای قانون، باعث ایجاد اعتراض در جامعه می‌شود. روحانی توضیح داد: قرآن، تعدد زوجات را مجاز دانسته است، اما شرطی برای آن در نظر گرفته که تعدد زوجات را بسیار مشکل کرده است.

"حسن روحانی گفت: لایحه حمایت از خانواده، لایحه بسیار مهم و حساسی است بنابراین مجلس باید تلاش کند که برای تصویب این لوایح دقت نظر کافی را به کار ببرد"در قرآن آمده است که فقط در شرایطی می‌توانید بیش از یک همسر اختیار کنید که بتوانید، عدالت را در بین همسران رعایت کنید و اگر نمی‌توانید عدالت را رعایت کنید باید به یک همسر بسنده کنید. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ادامه داد: بنابراین مهم این است که این قانون خداوند چگونه اجرا شود، این قانون باید به صورتی در جامعه اجرا شود که هدف خداوند متعال که در آموزه‌های اسلامی و دینی مطرح شده تامین شود. او در رابطه با ازدواج موقت نیز گفت: در اسلام مساله ازدواج موقت مطرح شده است، اما ازدواج موقت را فقط در شرایط خاص مجاز دانسته است و اسلام هرگز نخواسته است که ازدواج موقت وسیله‌ای برای خوش گذراندن عده‌ای شود. روحانی تصریح کرد: ازدواج موقت نباید باعث خوش‌گذرانی یک عده و نگرانی عده دیگری از مردم در جامعه شود یعنی نباید جامعه به دو بخش تقسیم شود و یک عده ازدواج موقت را وسیله‌ای برای خوش‌گذرانی خود قرار دهند و عده دیگر همواره نگران و مضطرب وضعیت خود باشند. اسلام هرگز چنین چیزی نخواسته است بنابراین بسیار مهم است چه قانونی در رابطه با ازدواج موقت در جامعه تصویب و اجرا می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: باید در تصویب چنین قوانینی دقت نظر کافی داشت و چهارچوب‌های قانونی درستی برای آن در نظر گرفت و بعد از تصویب، قانون را به درستی اجرا کرد. او تاکید کرد: نباید قوانین به گونه‌ای تصویب شوند که امکان سوء‌استفاده از آن وجود داشته باشد و احتمالا به خاطر همین مساله است که لایحه حمایت از خانواده همچنان در مجلس باقی مانده و به تصویب نهایی نرسیده است. روحانی گفت: به هر حال باید تلاش شود که دقت نظرهای لازم برای تدوین شرایط و اجرای لایحه حمایت از خانواده صورت گیرد و راه هر گونه سوء استفاده در این قانون از بین برود. ۴۴

منابع خبر
اسلام نخواسته ازدواج موقت وسیله‌خوشگذرانی شود شفاف -