جدایی کریم انصاری‌فرد از اوساسونا

جهان نیوز - ۸ اسفند ۱۳۹۳

برخی از بازیکنان ملی‌پوش از جمله کادامورو، چدریک و انصاری فرد هم که تابستان گذشته به اوساسونا آمدند، در پایان فصل پامپلونا را ترک می‌کنند.

منابع خبر
جدایی کریم انصاری‌فرد از اوساسونا جهان نیوز - ۸ اسفند ۱۳۹۳