حمله با سلاح سرد مقابل وزارت کشور انگلیس

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
منابع خبر
حمله با سلاح سرد مقابل وزارت کشور انگلیس باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸