فیدل کاسترو پس از ۱۴ ماه در میان مردم کوبا حضور یافت

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران-ایرنا- رسانه های کوبا روز شنبه از نخستین حضور فیدل کاسترو در ۱۴ ماه اخیر در میان مردم این کشور خبر دادند.

منابع خبر
دیدار عمومی فیدل کاسترو پس از ۱۴ ماه تابناک -
فیدل کاسترو پس از ۱۴ ماه دیداری عمومی داشت بی بی سی فارسی -
حضور فیدل کاسترو در میان مردم کوبا پس از ۱۴ ماه عصر ایران -
فیدل کاسترو پس از ۱۴ ماه در میان مردم کوبا حضور یافت خبرگزاری جمهوری اسلامی -