اعزام یک هزار و ۵۰۰ مبلغ و مبلغات به همه نقاط استان

باشگاه خبرنگاران - ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
منابع خبر
اعزام یک هزار و ۵۰۰ مبلغ و مبلغات به همه نقاط استان باشگاه خبرنگاران - ۲۱ شهریور ۱۳۹۷