صفحه اول روزنامه های چهارشنبه

عکس/ صفحه اول روزنامه ها، چهارشنبه 16 اردیبهشت، 6 می (به روز شد)

پیک ایران
جهان نیوز - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

صفحه اول روزنامه های سیاسی - اجتماعی کشور که روی پیشخوان باجه های روزنامه فروشیها عرضه شده است.

منابع خبر
عکس/ صفحه اول روزنامه های امروز الف - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
صفحه اول روزنامه های چهارشنبه جهان نیوز - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴