وقتی پرمصرف ها آثار خشکسالی را فراموش می کنند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ تیر ۱۳۹۸

کرج – ایرنا - حدود سه دهه خشکسالی و کاهش بارندگی در کشور و البرز به طور طبیعی زنگ خطر کم آبی را در منطقه به صدا درآورد ، پدیده ای که تنها با رعایت الگوی مصرف می توان اثرات زیانبار آن را در چرخه زندگی و اکوسیستم مدیریت کرد

منابع خبر
وقتی پرمصرف ها آثار خشکسالی را فراموش می کنند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ تیر ۱۳۹۸