ایتارتاس: گروه تماس اوکراین برای برقراری آتش بس به توافق رسید

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

مسکو-ایرنا- خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک مقام دیپلماتیک از توافق شرکت کنندگان نشست گروه تماس اوکراین در مینسک برای برقراری آتش بس در شرق اوکراین خبر داد.

منابع خبر
موافقت گروه تماس با آتش بس دراوکراین تکذیب شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳