۱۳:۲۸ - مجموعه عکسه از بازیگران مشهور مرد

13:28 - مجموعه عکسه از بازیگران مشهور مرد
خبر خونه
خبر خونه - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳بهرام رادان 

علی دهکردی

رضا بنفشه خواه

پویا امینی

شهرام حقیقت دوست

محمدرضا فروتن و برادران خسروی

جلیل فرجاد

کامران تفتی

جواد رضویان

رضا عطاران ، مجید صالحی ، علی صالحی

منبع: نیک صالحی

منابع خبر
۱۳:۲۸ - مجموعه عکسه از بازیگران مشهور مرد خبر خونه - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳