رییس جمهوری آمریکا؛ بازگشت به سرزمین پدری

یورو نیوز - ۲ مرداد ۱۳۹۴

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه از پایگاه مریلند عازم کنیا واتیوپی شد. این نخستین سفر او بعنوان رییس جمهور به کنیاست. آقای اوباما…

منابع خبر
اوباما به سرزمین پدری سفر کرد تابناک - ۲ مرداد ۱۳۹۴
سفر باراک اوباما به سرزمین پدری بی بی سی فارسی - ۲ مرداد ۱۳۹۴
اوباما به سرزمین پدری سفر کرد فرارو - ۲ مرداد ۱۳۹۴