رییس جمهوری آمریکا؛ بازگشت به سرزمین پدری

یورو نیوز -

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه از پایگاه مریلند عازم کنیا واتیوپی شد. این نخستین سفر او بعنوان رییس جمهور به کنیاست. آقای اوباما…

منابع خبر
اوباما به سرزمین پدری سفر کرد تابناک -
رییس جمهوری آمریکا؛ بازگشت به سرزمین پدری یورو نیوز -
سفر باراک اوباما به سرزمین پدری بی بی سی فارسی -
اوباما به سرزمین پدری سفر کرد فرارو -