روزنامه چینی ادعاهای نتانیاهو را بهانه جویی خواند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ روز قبل

پکن- ایرنا- یک روزنامه چینی نوشت ادعاهای اسراییل مبنی بر وجود نشانه هایی از پاکسازی یک سایت مواد هسته ای در نزدیکی شهر آباده ایران، غیر مستدل و بیشتر به بهانه جویی شبیه است

منابع خبر
روزنامه چینی ادعاهای نتانیاهو را بهانه جویی خواند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ روز قبل