حدود ۳ میلیون متر مربع فضای آموزشی در کشور نیاز است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: اکنون حدود دو و نیم تا سه میلیون مترمربع فضای آموزشی در کشور مورد نیاز است.

منابع خبر
حدود ۳ میلیون متر مربع فضای آموزشی در کشور نیاز است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
موسسه آموزشی نصیر غیر قانونی است خبرگزاری میزان - ۲۳ شهریور ۱۳۹۵