شی جین پینگ به عنوان رئیس‌جمهور جدید چین انتخاب شد

«شی جین پینگ» رسماً به ریاست جمهوری چین رسید
عصر ایران
صدای آلمان - ۲۴ اسفند ۱۳۹۱

کنگره ملی خلق چین شی جین پینگ را به عنوان رئیس‌جمهوری جدید این کشور برگزید. او جانشین هو جین تائو شده که به مدت ده سال سمت ریاست‌جمهوری را در اختیار داشت. انتقال قدرت در چین هر ده یکسال یکبار صورت می‌گیرد

منابع خبر
شی جین پینگ به ریاست جمهوری چین انتخاب شد بی بی سی فارسی - ۲۴ اسفند ۱۳۹۱
«شی جین پینگ» رسماً به ریاست جمهوری چین رسید خبرگزاری فارس - ۲۴ اسفند ۱۳۹۱