عیادت عراقچی از جانبازان شیمیایی

جهان نیوز - ۹ آذر ۱۳۹۲

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امشب با حضور در بیمارستان ساسان از جانبازان شیمیایی عیادت کرد.

منابع خبر
عیادت عراقچی از جانبازان شیمیایی جهان نیوز - ۹ آذر ۱۳۹۲