کامرون با ظریف درباره اتباع ایرانی- انگلیسی زندانی در ایران گفت‌وگو کرد

ظریف با کامرون گفت‌وگو کرد
خدمت
خبرگزاری فارس - ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

نخست‌وزیر انگلیس با وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس کمک به سوریه به لندن سفر کرده گفت‌وگویی مختصر داشت

منابع خبر
ظریف با کامرون گفت‌وگو کرد فردا - ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
ظریف با کامرون گفت‌وگو کرد خدمت - ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
ظریف با کامرون گفت‌وگو کرد خبرگزاری دانشجو - ۱۵ بهمن ۱۳۹۴