کامرون با ظریف درباره اتباع ایرانی- انگلیسی زندانی در ایران گفت‌وگو کرد

ظریف با کامرون گفت‌وگو کرد
خدمت
خبرگزاری فارس -

نخست‌وزیر انگلیس با وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس کمک به سوریه به لندن سفر کرده گفت‌وگویی مختصر داشت

منابع خبر
ظریف با کامرون گفت‌وگو کرد فردا -
ظریف با کامرون گفت‌وگو کرد خدمت -
ظریف با کامرون گفت‌وگو کرد خبرگزاری دانشجو -