جان کری حین دوچرخه سواری دچار حادثه شد

سانحه دوچرخه سواری، جان کری را روانه بیمارستان کرد

گویا
رادیو زمانه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

پای جان کری در این حادثه شکست. پس از این حادثه او را با هلیکوپتر به بیمارستان انتقال دادند.

منابع خبر
جان کری حین دوچرخه سواری دچار حادثه شد رادیو زمانه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۴