تهدید ایران به خروج از پیمان "ان پی تی"

صدای آلمان - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲

به گفته علاءالدین بروجردی در صورت تشدید اقدامات غرب، دلیلی ندارد که ایران به عضویتش در پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی ادامه دهد. وی دلیل شکست مذاکرات اخیر اتمی را عدم تناسب میان خواسته‌ها و امتیازهای غرب خواند

منابع خبر
تهدید ایران به خروج از پیمان "ان پی تی" صدای آلمان - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
گزینه خروج از ان.پی.تی روی میز ایران جهان نیوز - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
گزینه خروج از ان‌پی‌تی روی میز ایران است جهان نیوز - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲