تصادف عجیب در تهران (عکس)

تصادف عجیب در تهران +عکس
فردا
عصر ایران - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴

عصرایران: شدت تصادف به حدی بود که یکی از دو خودرو با جهش بر روی کاپوت خودروی دیگر سوار شد.

این سانحه خوشبختانه مصدوم نداشت اما با توجه به شدت تصادف و به دلیل احتمال بروز حریق با حضور ماموران آتش نشانی نسبت به تثبیت خودروها در وضعیت ایمن اقدام شد.

منابع خبر
تصادف عجیب در تهران +عکس فردا - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
تصادف عجیب در تهران +عکس آفتاب - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
تصادف عجیب در تهران (عکس) عصر ایران - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴