رکورد داران کشور حمایت نمی شوند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

گناوه-ایرنا- بانوی شناگر رکورددار ایران در جهان گفت: هیچ نهاد و دستگاهی از رکوردداران افتخارآفرین کشور در جهان حمایت و پشتیبانی نمی کند

منابع خبر
رکورد داران کشور حمایت نمی شوند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸