بازدید مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از ایرنا مرکز کرمان

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

ایرنا- کرمان- غلامرضا فرخی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان روز دوشنبه از خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) مرکز کرمان بازدید کرد.۵۰۵۴

منابع خبر
بازدید مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از ایرنا مرکز کرمان خبرگزاری جمهوری اسلامی -