آتش زدن مغازه بجای پایین کشیدن تابلو

تابناک - ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

عضو شورای اسلامی شهر کرج با انتقاد از نحوه طرح جمع آوری و ساماندهی تابلوهای اصناف گفت: اقدام نابجا و غیراصولی ماموران شهرداری منطقه سه کرج، یک مغازه را در فردیس به آتش کشاند

منابع خبر
ماموران شهرداری کرج مغازه را آتش زدند عصر ایران - ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
آمدند تابلو را پایین بکشند، مغازه را آتش زدند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۴