برگزاری بیش از ۹ میلیون مشاوره حقوقی در مجتمع‌های قضایی

خبرگزاری میزان -

عبدالرضا مومنی گفت: بیش از ۹ میلیون مشاوره حقوقی در مجتمع‌های قضایی برگزار و بیش از ده هزار مورد وکالت تسخیری برای افراد مختلف در نظر گرفته شده است

منابع خبر
برگزاری بیش از ۹ میلیون مشاوره حقوقی در مجتمع‌های قضایی خبرگزاری میزان -